Tiện ích get token không checkpoint

Click vào đây: {{link}}

Nếu hệ thống ko hiện sẵn mã hay copy mã để nhập: {{user_code}}

Nếu sử dụng app facebook hay coppy link bên trên gửi người bất kỳ sau đó nhấn vào link đó.

Nhấn tiếp tục và cấp quyền cho ứng dụng sau đó quay lại đây bấm nút get token bên dưới

Loading...

.
.
.
.