September 29, 2023

Làm sao để phân Biệt BM350 và BM50 kinh nghiệm cần biết

Hiện tại Facebook đã chặn tất cả các tool check limit BM nên để phân biệt được đâu là BM350, đâu là BM50, chúng ta phải check trực tiếp trong BM qua một chức năng mà BM350 sử dụng được, còn BM50 thì không sử dụng được. Cách kiểm tra như sau:

Bước 1: Truy cập trang cài đặt doanh nghiệp: https://business.facebook.com/settings/apps?business_id=xxxxxxxx (xxxxxxxx là ID BM)

Bước 2: Chọn mục Ứng dụng, sau đó chọn Thêm

– Nếu dòng 2 sáng có thể nhấn vào được có nghĩa đây là BM350

– Nếu dòng 2 không sáng và không thể nhấn vào được có nghĩa đây là BM5

 

Hãy cùng chia sẻ