September 29, 2023

Cách tìm và check Admin ẩn trong BM, chống HACK BM

Facebook Business Manager là một công cụ quản lý tài khoản quảng cáo và trang Facebook cho doanh nghiệp. Nó cho phép quản lý nhiều tài khoản quảng cáo và trang của một doanh nghiệp một cách dễ dàng và tiện lợi. Bạn có thể sử dụng Business Manager để quản lý quyền truy cập của nhân viên, đối tác và các bên thứ ba, tạo và quản lý quảng cáo và nội dung trên trang, và theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo.

 

 

Hiện nay mọi người mua BM sau khi mua đã check và đá admin ra nhưng quên không check admin ẩn nên bị người bán back lại chúng ta cùng đi tìm hiểu nguyên nhân:

  • Nguyên nhân thứ 1: BM được tạo ra từ tài khoản INSTAGRAM, sau đó chuyển sang BM để quản lý sau đó log vào INSTAGRAM để back được BM
  • Nguyên nhân thứ 2: Con via cầm BM bị checkpoint 956 hoặc dạng FAQ sau khi chủ nick cứu về và sẽ hiện lại như admin gốc sau đó đá admin cũ ra

Giải pháp chống back BM như sau:

Bước 1: Mọi người vào BM muốn gỡ admin ẩn

Bước 2: Vào đường link sau https://business.facebook.com/latest/settings/business_users?business_id=XXXX  

Bước 3: Thay thế XXXX     bằng ID BM như ảnh

 

Bước 4: Tiến hành gỡ admin ẩn như hình sau

 

Như vậy đã hoàn thành gỡ admin ẩn chúc mọi người hoàn thành tốt!

Hãy cùng chia sẻ