HomeCHẠY QUẢNG CÁO, TỐI ƯU CHI PHÍ ADSCách Login tài khoản hạn chế checkpoint 956

Cách Login tài khoản hạn chế checkpoint 956

Tác giả

Tạo lúc

Thư mục

B1: Login via bằng link m.facebook.com
B2: Truy cập link https://www.facebook.com/help/delete_account


B3: Chọn xoá tài khoản —> Nhập mật khẩu xác nhận

B4: Chuyển sang trang m.facebook.com login lại –> huỷ xoá rồi vào đăng nhập bình thường.

Nguồn Shopbm24h.com cung cấp SLL tài nguyên quảng cáo:

👉Mua BM VIA CLONE MAIL: https://shopbm24h.com
👉 Tăng like follow sub FB, SHOPEE, TIKTOK tại: https://ahalike.com
👉 Cho thuê tài khoản chạy quảng cáo Zalo: 0399362960
👉 Chia sẻ tus kiến thức quảng cáo tại: https://shopbm24h.com/blog


Xem nhiều